Projectoproep CENTRALE.vitrine

De Stad Brussel en de CENTRALE hechten veel belang aan het ondersteunen van opkomend talent door kunstenaars en hun projecten een uitstalraam te bieden.

In maart 2021 opent de CENTRALE-vitrine, een nieuwe ruimte gewijd aan opkomend Brussels talent, op basis van een projectoproep. Kunstenaars gevestigd in de hoofdstad kunnen erop reageren door een IN SITU project voor te stellen voor de vitrine, waarbij ze rekening houden met de stedelijke omgeving, de straat (de Sint-Katelijnestraat is een druk bezochte straat die binnenkort alleen nog toegankelijk zal zijn voor voetgangers), de wijk, de bewoners en wandelaars.

De projectoproep wil een weerspiegeling zijn van de open ingesteldheid van de CENTRALE.

De vitrine slaat een brug tussen binnen en buiten, tussen de CENTRALE en de openbare ruimte, tussen kunst en leven.

In het kort:

> Wat? Oproep voor de CENTRALE.vitrine in situ
> Wie? Voor de in Brussel gevestigd kunstenaars, zonder leeftijd beperking, inclusief collectief of duo’s kunstenaar-curator
> Waar? Sint Katelijnestraat 13 te 1000 Brussel
> Wanneer? Jaar 2021, inauguratie van het eerste project op 03.03.2021
> Hoe? De selectie van 4 laureaten gebeurt door een jury van kunstprofessionals
> Timing?

Afsluiting kandidaturen : zondag 4 oktober 2020 om 23:59
Vergadering van de jury : november 2020 Aanstelling van de 4 winnaars en winnaressen : december 2020

ONTHAAL

De CENTRALE biedt:

> Het ter beschikking stellen van de tentoonstellingsruimte
> Voorstelling van +- 8 weken
> Financiële en logistieke steun voor de tentoonstelling ter waarde van 1.000 €
> De promotie van de tentoonstelling via de globale communicatie van de CENTRALE
> Hulp en overleg bij de montage
> Een professionele fotoreportage
> De organisatie van een vernissage en elektronische uitnodigingen

SELECTIE VOORWAARDEN

Geen minimum leeftijd om deel te nemen.

In Brussel gedomicilieerd zijn

Enkel VOLLEDIGE dossiers zijn geldig. De dossiers moeten volgende informatie bevatten:
1. Persoonlijke gegevens (formulier kan gedownload worden) + CV (Word- of pdf-formaat)
2. Een algemene toelichting bij het werk (Word- of pdf-formaat)
3. Een beschrijving en motivering van het beoogde tentoonstellingsconcept met Installatieschema (Word- of pdf-formaat)
4. Minstens tien duidelijke afbeeldingen (jpeg-formaat)*

MODALITEITEN VOOR VERSTURING VAN DE DOSSIERS

De dossiers moeten uiterlijk op 04.10.2020 verstuurd zijn naar het volgende adres: sabine.cornu-sil@brucity.be.

Dossiers mogen uitsluitend via ‘Wetransfer’ of een gelijkaardige dienst verzonden worden.

*Dossiers op papier of dossiers waarin voor afbeeldingen uitsluitend naar websites wordt verwezen, komen niet in aanmerking.

PDF-versie hier

Plan