RESISTANCE + GET UP, STAND UP ! + US OR CHAOS

Aan de hand van een uitgebreide tentoonstelling en een platform voor actie en reflectie verkent RESISTANCE vanuit een thematische invalshoek de manier waarop contestatie en verzet aanwezig zijn in de essentie van de kunstwerken. Het project stelt een dialoog voor tussen historische werken van 1968 en eigentijdse creaties van Belgische en internationale kunstenaars. Het is een uitnodiging om stil te staan bij deze formidabele ontluiking die zich rond 1968 afspeelde en waarmee de hedendaagse kunst nog altijd nauw verbonden is. Met GET UP, STAND UP ! biedt het MIMA 450 protestaffiche en objecten van mei 1968. Met de snedige titel US OR CHAOS wordt de unieke privécollectie a/political bij BPS22 voorgesteld in een expositie rond orde en chaos. Onder het curatorschap van Becky Haghpanah-Shirwan, directrice van de collectie a/political, brengt US OR CHAOS samen soms monumentale, dan weer minimalistische, zij het bijzonder krachtige veertigtal werken.

De CENTRALE for contemporary art werkt samen met BPS22 en MIMA – Millenium Iconoclast Museum of Art om voordeeltarieven aan te bieden aan hun bezoekers. Op vertoon van een voucher en een toegangsbewijs tegen de volledige individuele prijs van een van deze tentoonstellingen ontvangt de bezoeker een korting van 4 € aan de kassa van de andere twee tentoonstellingen!

Uniek tarief en niet cumuleerbaar met andere kortingen. Op vertoon van het toegangsticket van een van de partnermusea/sites (volle prijs).