Berten JAEKERS

>

CENTRALE.lab

Reprise (Cheesy Blon & Hel B Coneys)

Voor het project “Reprise (Cheesy Blon & Hel B Coneys)” baseert Berten Jaekers zich op de vervallen brouwerij Eylenbosch in Dilbeek. Hij stelt fictieve verhalen voor aan de hand van de aangetroffen situatie.

Vanuit de restanten van vervallen gebouwen creëert Berten Jaekers nieuwe realiteiten. Voor het project “Reprise (Cheesy Blon & Hel B Coneys)” baseert hij zich op de vervallen brouwerij Eylenbosch in Dilbeek. Hij stelt fictieve histories voor aan de hand van de aangetroffen situatie. Zijn werk vertrekt vaak vanuit verlaten sites die hij beeldend tracht te ontleden. Hij isoleert situaties die hij aantreft uit hun oorspronkelijke context en legt verbanden tussen verschillende vondsten. Het werk van Berten Jaekers getuigt steeds van een sterke fascinatie voor architectuur.

 

Berten Jaekers spreekt over het projet “Reprise (Cheesy Blon & Hel B Coneys)”

(c) Philippe De Gobert

Artiesten