Lisbeth MARIT

>

Galerie Bortier

Mijn werken zijn zeer verschillend in vorm en materiaalgebruik. Zo zijn er videoverhalen, fotoprints, sculpturen, performance en installaties. Ze leunen allen aan bij de exploratie van eenzelfde subject. Niets is vast, alles vervliegt en vliegt terug. De herinnering fascineert me. Iets is er. En gaat terug voorbij. Ik onderneem pogingen om het voorbije te reconstrueren. De herinnering is in transit. We kunnen niet tweemaal hetzelfde verhaal vertellen. We zijn niet constant diezelfde persoon. De blikken rondom ons zijn van invloed en doen ónze blik in de spiegel kantelen.
Ik verstil een moment, ik neem snapshots. Ik presenteer één beeld dat bevlekt is met sporen van een gebeurtenis. Ik plaats mijn publiek in een lichamelijke confrontatie als poging om via de ongewone pose die hun lichaam inneemt, een deur te openen naar een vergeten moment. De herinnering wordt sterk gevoed bij een lichamelijke verplaatsing. De handeling stelt in vraag. Bij wat ik maak wil ik de herinnering van het lichaam van de toeschouwer activeren. Het lichaam beweegt, het lichaam handelt en doet. Geautomatiseerd voert het bepaalde handelingen uit, ze staan in relatie tot wat het eerder ervaarde. De herinnering van het lichaam wordt aangevuld en herbekeken. Het lichaam zet de eerste stap, de overpeinzing volgt. Reactie volgt.

Artiesten

Publicaties