Lola PERTSOWSKY

>

CENTRALE.lab

Monades

Monades materialiseert de weg die een blik beurtelings aflegt van een micro naar een macrokosmos, via fotografieën langs verre zichten. Zoals een wandeling van het aardoppervlak naar de ondergrond roept ze zowel de gewone wereld als een meer geheime plaats op, een plaats van fantasieën en projecties. De foto’s, video’s en beeldhouwwerken die in de tentoonstelling worden getoond zijn heterogene fragmenten vanuit eenzelfde idee: de mens modelleert de natuur en de dieren naar wens. Vanuit een tedere aanpak stelt de tentoonstelling de toe-eigenende houding van de mens tegenover zijn omgeving in vraag, door te verwijzen naar de vage relatie tussen natuur en cultuur die alles in een artefact transformeert.

Artiesten